Företagsfilm 3-5 min

Företagsfilm 3-5 min


Modulen är uppbyggd i tre steg och här lägger vi fokus på innehåll, berättelse och trovärdighet. Vi hjälper er att mejslar fram rätt typ av film som fyller ert syfte och mål beroende på i vilka kanaler filmen skall visas i och mot vilken målgrupp. Och framför allt vad är filmens call-to-action? Därmed består denna modul av omfattande förarbete i form av förproduktion så att alla delar är på plats och godkända av alla parter innan vi startar inspelningen.

Slutfilmen kommer att vara ungefär 3-5 minuter lång och inspelningen genomförs under en dag. Ovanstående film är producerad med denna modul.

Kostnad: 39 000 kr exklusive moms.

Förproduktion

I denna fas tar vi först ett uppstartsmöte med koncept och idéutveckling, sedan ett produktionsmöte där vi sätter ramarna för produktionen och filar vidare på innehåll och projektplan.

Sedan följer eventuella förintervjuer och inspelningsrek. Vi på Invicta Film producerar därefter ett manus som ni godkänner innan inspelningen.  Avslutningsvis producerar vi ett detaljerat inspelningsschema så att inspelningen sker så effektivt och smärtfritt som möjligt.

Produktion – en dag

På inspelningsdagen kommer en producent och en fotograf att arbeta tillsammans för att förverkliga visionen. I denna modul ingår all teknik för att genomföra en intervju och filma klippbilder.

Efterbearbetning

Det är nu magin händer – i efterbearbetningen. Här går vi genom allt material, klipper en första version som ni godkänner vad gällande innehåll. Sedan slutför vi filmen med grafik, gradar filmen och mixar in eventuell musik och levererar en färdig film till er.

Det finstilta

Aha tänker ni! Just det, ett par saker… Det som inte ingår i detta paketpris är eventuella musikrättigheter. Även transportkostnader tillkommer.

Klicka här för att beställa modulen!