Adrigo Asset Management


Adrigo Hedge

Adrigo Asset Management vände sig till oss på Invicta Film för att producera deras företagsfilm om hedgefonden Adrigo Hedge. Med 10 års historik som är väldigt imponerade berättar grundarna Håkan Filipson och Göran Tornée om deras förvaltningsstrategi och bakgrund till framgången.

Företagsfilm Invicta Film
Företagsfilm Invicta Film
Företagsfilm Invicta Film
Företagsfilm Invicta Film