Cygate


Cygate

Genom att lyfta fram medarbetare och deras passion valde vi att med glimten i ögat skapa korta filmer där olika personer fick berätta om sin hobby på ett annorlunda sätt. Målet med filmerna är att väcka intresse och attrahera projektledare, säljare och säkerhetskonsulter att söka jobb på Cygate. Filmernas format och längd är i första hand valda att visas i sociala kanaler och som reklamfilmer på Youtube. Totalt producerade vi nio filmer.