Stilguiden


Svenska Färghusgruppen

Filmens mål är att på en visuellt sätt presentera och vägleda kunder till de olika inredningsstilar som Svenska Färghusgruppen och dess butiker arbetar med. Guiden ska underlätta och hjälpa till att på ett snabbt sätt hitta din stil!